Vent...me må ha me ølboksi!

Fangsten lyt stellast..Straumshamn 29.mars 2004 kl. 16.00