..det er ymse som finn vegen til vegen...Norangsdalen 5.april 2004 kl. 19.00