Frċ Steinnes mot Liadalsnipa 6.april 2004 kl. 19.10