Frå Steinnes mot Raudøya og Liadal 6.april 2004 kl. 19.10