Inn Austefjorden frå Hjartåbygda 6.april 2004 kl. 23.40