Frå den tida ein hadde råd til mykje rart, m.a. skilt på eige mål...