Den nye sjukeheimen er klar for innflytting, og vert ikkje lenger ein så fin stad å øve seg på rulleskeiser... Volda 25.april 2004 kl. 20.10