Dagen starta bra..opphald og brukbar temperatur..Barnetoget ved sjukehuset 17.mai kl. 10.05