Stilt ette' veia

ingen å sjå.

Folk e' fødde med hjulå på.

                                                                                                    Elling Vanberg

Men heldigvis er ikkje hjorten motorisert, så ein og annan fotgjengar finst framleis... Skjåstaddalen 27.mai 2004 kl. 15.50