(Dårleg ihoplimde bilete) Frå Lidaveten mot vest og nord 13.juni 2004 kl. 14.00