Ej he notert bilnummere ditt! Nåke kødd å ej kontakta nå Alv-Ottar!

Eit lett ottefullt blikk.. ikkje berre positivt å busetje seg på eit garasjetak i vegakanten! Fylsvik 14.juni 2004.