Me e heilt førvirra...e de haust eller vår??

Leskur for geiter..Hjartåberga 15.juni 2004 kl. 13.15