Høg vasstand...Rotevatnet 16.juni 2004 kl. 20.10. (Det har no kome 85 mm ovaburd på fire dagar, og ein har kome over 150% av normalen for juni allereie. Spotprisen på elektrisitet er i morgon 27,6 øre/kwh, så nokon kan glede seg over regnet..)