Fine s°yler ň k°yre gjennom..Rotevasstranda 16.juni 2004 kl. 20.15