Hårre heite de...at ej so e vande me Armanidressa skollje ende mine daga so takledde hjorteskremar her innji bokkebygdinje!

Valfritt: Kunstinstallasjon/viltrepellant. Skjåstaddalen 17.juni 2004 kl. 14.30