Mot Berknes og Lid frċ Voldshammaren 1.juli 2004 kl. 14.55