Verdas største på veg inn Storfjorden 15.juli 2004 kl. 04.35