Den varmaste (hittil) i år gløder på sitt siste. Voldsfjorden 8.august kl. 22.30