Den særmerkte brua ved Raustad 18.august 2004 kl. 17.00