..eit uvanleg syn på våre kantar...Lauvstad 19.august 2004 kl. 13.00