Kornhausting med låg mekaniseringsgrad.. Lauvstad 19.august 2004 kl. 13.00