Ryra er tiltenkt elva p andre sida av fjorden (Trandal). Storestandal 20.august 2004 kl. 16.00