Inn Dalsfjorden frċ Nautvika 20.desember 2004 kl. 14.20