24 r gamal merr som ber alderen godt..  ye 23.desember 2004 kl. 11.00