Leik med elden.. Lønnevegen 31.desember 2004 kl. 21.10