....og mottakarane veit å setje pris på tilbodet! Sæbø 27.februar 2010 kl. 17.00