"Som kua i den..."  Folkestad 27.juli 2010 kl. 15.50