Biletet er overeksponert grunna stor entusiasme mellom karane i grøfta...

Første røyra til Standal Kraftverk er lagde. Storestandal 23.september 2010 kl. 11.45